قوانین و مقررات ثبت نام کسب و کارها در سرزمین هوشمند پاد

اشخاص حقیقی و کسب‌وکارهای خانگی بدون کد اقتصادی

اگر یک توسعه‌دهنده مستقل هستید یا یک کسب‌وکار خانگی را اداره می‌کنید و «کد اقتصادی» معتبر ندارید، می‌توانید به عنوان یک شخص حقیقی در سرزمین هوشمند پاد ثبت‌نام کنید. در این صورت، احراز هویت شما بر اساس اطلاعات مالک کسب‌وکار و با شرایط و سقف‌های مالی مطابق جدول زیر صورت می‌گیرد. شایان توجه است که برای ثبت این نوع کسب‌وکار، ابتدا باید به عنوان فرد حقیقی به عنوان مالک کسب‌وکار در سرزمین هوشمند پاد ثبت‌نام کنید، و سپس با حساب کاربری حقیقی خود، نسبت به ثبت کسب‌وکار خانگی اقدام کنید.

جدول1. شیوه‌ی احراز هویت و سقف خدمات مالی و بانکی به اشخاص حقیقی فاقد کد اقتصادی (پیش از فرایند تایید)
(سقف‌های روزانه به ریال – ارقام به صورت تجمیعی با مالک کسب‌وکار محاسبه می‌شود)
سطح احراز مالک کسب‌وکار شیوه احراز حداکثر تسویه به حساب خود (CashOut) حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut) افزایش موجودی (CashIn) سقف موجودی انتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند) صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده) حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
سطح ۱ احراز شماره موبایل از طریق ارسال کد (OTP) ۵,۰۰۰,۰۰۰ - ۱,۰۰۰,۰۰۰
جهت تست
۵,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۲ تطابق کد ملی و شماره موبایل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۳ احراز اطلاعات هویتی شامل تاریخ تولد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۴ تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۵ احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مطابق قواعد بانک مرکزی

تبصره: این دسته کسب‌وکارها می‌توانند با تکمیل اطلاعات مالک کسب‌وکار تا سطح ۴، درخواست تایید و ارتقا کسب‌وکار خود را در پنل کسب‌وکاری سرزمین هوشمند پاد در بخش « ویرایش اطلاعات کسب‌وکار » پنل، ارسال نمایند. در این صورت سطح مالی مربوطه ارتقا می‌یابد. در این دسته از کسب‌وکارها، احراز هویت شامل بررسی مدل کسب‌وکار، فرایندهای مالی و نیز احراز آدرس است که توسط کارشناسان سرزمین هوشمند پاد صورت می‌گیرد. در صورت تایید، سطوح این دسته از کسب‌وکارها بر اساس جدول ۲ خواهد بود.

جدول ۲. سقف خدمات مالی و بانکی برای اشخاص حقیقی سطح ۴ و ۵ فاقد کد اقتصادی پس از فرایند تایید (سقف‌های روزانه به ریال)
سطح احراز مالک کسب‌وکار شیوه احراز حداکثر تسویه به حساب خود (CashOut) حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut) افزایش موجودی (CashIn) سقف موجودی انتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند) صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده) حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
سطح ۴ تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ بر اساس سطح مالک کسب و کار و به صورت تجمیعی با سقف افزایش موجودی محاسبه می‌شود ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۵ احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مطابق قواعد بانک مرکزی

اصناف و کسب‌وکارهای شخصی دارای کد اقتصادی

اگر دارای کسب‌وکار شخصی هستید و یا در اصناف فعالیت می‌کنید و دارای «کد اقتصادی» معتبر هستید، با ثبت‌نام در سرزمین هوشمند پاد و تکمیل فرآیند احراز هویت، می‌توانید با سقف‌های مندرج در جدول ۳ از خدمات بانکی و مالی بهره‌مند شوید. به منظور تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در سرزمین هوشمند پاد، باید پس از ثبت‌نام و ورود به پنل کسب و کار خود، در قسمت « ویرایش اطلاعات کسب و کار »، فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید و درخواست تایید کسب و کار خود را ارسال نمایید. پس از بررسی و صحت سنجی اطلاعات شما، کسب و کار شما تایید خواهد شد.

جدول ۳. سقف خدمات مالی و بانکی برای اصناف دارای کد اقتصادی (سقف‌های روزانه به ریال)
سطح احراز مالک کسب‌وکار شیوه احراز حداکثر تسویه به حساب خود (CashOut) حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut) افزایش موجودی (CashIn) سقف موجودی انتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند) صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده) حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
سطح ۴ تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی نامحدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود نامحدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود نامحدود
سطح ۵ احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* در صورتی که هزینه‌کرد از پذیرنده پادی صورت گیرد، سطح مالی این دسته تراکنش برای تمام سطوح نامحدود خواهد بود.

تمامی سازمان‌ها و اشخاص حقوقی ثبت‌شده می‌توانند به صورت شخص حقوقی مستقل در سرزمین هوشمند پاد ثبت‌نام کنند. به منظور تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در سرزمین هوشمند پاد، باید پس از ثبت‌نام در سرزمین هوشمند پاد و ورود به پنل کسب و کار خود، در قسمت « ویرایش اطلاعات کسب‌و‌کار »، فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید و درخواست تایید کسب و کار خود را ارسال نمایید. پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات شما، کسب و کار شما تایید خواهد شد. شایان توجه است که برای ثبت‌نام اشخاص حقوقی، نیازی نیست که ابتدا به صورت شخص حقیقی در سرزمین هوشمند پاد ثبت‌نام کرده باشید.

با ثبت‌نام و احراز هویت به عنوان شخص حقوقی، با این سقف‌ها می‌توانید از خدمات بانکی و مالی بهره‌مند شوید:

جدول ۴. سقف خدمات مالی و بانکی برای شرکت‌های حقوقی ثبت شده (سقف‌های روزانه به ریال)
شیوه احراز حداکثر تسویه به حساب خود (CashOut) حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut) افزایش موجودی از حساب خود (CashIn) افزایش موجودی از حساب دیگری (CashIn) سقف موجودی انتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند) صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده) حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
اشخاص حقوقی
بدون کد اقتصادی
نامحدود براساس قواعد حقوقی بانک مرکزی نامحدود ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود نامحدود ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نامحدود
اشخاص حقوقی
دارای کد اقتصادی
براساس قواعد حقوقی بانک مرکزی نامحدود

** این قواعد بر اساس «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. این دستورالعمل را می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، مشاهده نمایید.