کسب‌وکار شما از چه نوعی است؟

برای استفاده از خدمات ، باید ابتدا ثبت نام کنید. در نظر داشته باشید که با توجه به حساسیت خدمات ، به ویژه خدمات بانکی و مالی، کسب‌وکار شما باید به دقت احراز هویت شود. ما در سرزمین هوشمند پاد پذیرای تمام انواع کسب‌وکارها هستیم:

  1. اشخاص حقیقی و کسب‌وکارهای خانگی (فاقد کد اقتصادی)
  2. اصناف (اشخاص حقیقی که دارای کد اقتصادی هستند)
  3. اشخاص حقوقی (سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های ثبت‌شده)

به منظور شروع فرآیند ثبت نام، مسیر مناسب کسب‌وکار خود را انتخاب کنید و وارد شوید.
[با قوانین و مقررات هر نوع کسب‌وکار بیشتر آشنا شوید]

ثبت‌نام کسب‌وکار حقیقی

ثبت نام کسب‌وکارهای خانگی، شخصی و اصناف

در صورتی که یک «شرکت ثبت‌شده» ندارید، و قصد دارید به عنوان یک شخص حقیقی از خدمات استفاده کنید، از این مسیر وارد شوید. همچنین اگر کسب‌وکار شما صنفی است و دارای کد اقتصادی هستید، از این مسیر ثبت نام کنید.

ثبت نام کسب و کارهای حقوقی

ثبت نام کسب و کارهای حقوقی

اگر می‌خواهید به عنوان یک موسسه یا شرکت «ثبت‌شده» از خدمات استفاده کنید، از این مسیر وارد شوید.